Objavovanie Prešova

Objavovanie Prešova

 

Ako správni lokálpatrioti predstavujeme aj naše rodné mesto PREŠOV

Všetkým záujemcom ponúkame možnosť spoznať históriu, krásy a zákutia slávneho kráľovského mesta Prešov s profesionálnym sprievodcom. Sprievodcovské služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. K iným jazykom je potrebné zabezpečiť tlmočníka. Bežná prehliadka trvá 1 - 2 hodiny a je potrebné si ju objednať vopred, ideálne aspoň 5 dní pred jej uskutočnením.

Cenník sprievodcovských služieb:

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v slovenskom jazyku: 25 € / h.

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v cudzom jazyku:        35 € / h.

ü Každá ďalšia hodina v slovenskom jazyku:            + 15 €

ü Každá ďalšia hodina v cudzom jazyku:                  + 25 €

ü Každá ďalšia osoba:                                               +   1 €

S potešením Vám oznamujeme, že už jedenásty rok pokračuje obľúbené podujatie Objavovanie Prešova. V spolupráci s Mestským úradom sa budeme aj ďalej podieľať na tejto obľúbenej akcii, kde prezentujeme zaujímavosti z histórie nášho mesta a blízkeho okolia, často dopĺňané autentickými postrehmi samotných Prešovčanov. Podobne ako doteraz, sa zvedaví Prešovčania, ale aj návštevníci mesta Prešov budú stretávať každý druhý víkend v mesiaci pri samostatnej téme. Začiatok je vždy v sobotu o 10:00 a v nedeľu o 14:00 spravidla pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove. Témy sú veľmi rôznorodé a pestré, zamerané na architektonické pamiatky, umelecké slohy, osobnosti, či špecifické okruhy ako kiná, múzeá, banky, sochy, zvony, hudba, spisovatelia, lekárnici, vinárne, voda, zeleň, ap. Podujatie trvá cca 1-1,5 hodiny a je určené všetkým vekovým kategóriam. Vstupné je nasledovné: 

  • pri zakúpení vstupenky v predpredaji v MIC Hlavná 67 do piatku pred podujatím: 1,50€/osoba,
  • na mieste konania podujatia a počas víkendu:  2,30€/osoba.

Mimoprešovskí návštevníci si po predložení občianskeho preukazu môžu vstupenku kúpiť aj na mieste konania za predpredajovú cenu. Zvedavé deti ako vždy grátis.

Objavovanie Prešova 2018

Termín konania          Názov témy

13. a 14.01.2018       Prvých 10 prešovského Objavka

10. a 11.02.2018       Sudcovia a kati

10. a 11.03.2018       Literárny Prešov 

14. a 15.04.2018       Meruôsme roky a Prešov

05. a 06.05.2018       Prešovské drobnosti

09. a 10.06.2018       Hvezdári a hvezdárne  

14. a 15.07.2018         Prešovské paláce

11. a 12.08.2018         Prešov za Sissi a Františka Jozefa I.

15. a 16.09.2018         Nočné objavovanie gréckokatolíkov  

20. a 21.10.2018         Prešov pred 100 rokmi

10. a 11.11.2018         Urnový háj

08. a 09.12.2018         Prešovské Čierne diery

PREŠOVSKÉ PALÁCE   

Rozkvet a prosperita mesta sa vždy odrazili aj na vzhľade jeho budov. A Prešov nebol výnimkou. Popri výstavných fasádach domov prešovských mešťanov si šľachta, v snahe odlíšiť sa, začína už od 17. storočia budovať honosné mestské paláce, ktoré v nasledujúcom pokojnom osvietenom storočí pribúdajú ako huby po daždi. A tak dnes môžeme obdivovať nielen palác rodiny Rákoci, ale i rodu Pulský, Szentandrássy, Klobušický, Szirmay či gréckokatolícky biskupský palác.  

Ako vznikali prešovské paláce, čím sú výnimočné, kto v nich prebýval i aký bol ich osud sa dozviete, ak prídete objavovať Prešov v sobotu 14. júla 2018 o 10:00 a v nedeľu 15. júla 2018 o 14:00  pred Mestské informačné centrum na Hlavnej 67 v Prešove. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek:   MIC Prešov alebo na mieste konania

Cena vstupenky:

V predpredaji v MIC Prešov:             1,50 €

Počas víkendu a na mieste konania::   2,30 €

Zvedavé deti zadarmo