Objavovanie Prešova

Objavovanie Prešova

 

Ako správni lokálpatrioti predstavujeme aj naše rodné mesto PREŠOV

Všetkým záujemcom ponúkame možnosť spoznať históriu, krásy a zákutia slávneho kráľovského mesta Prešov s profesionálnym sprievodcom. Sprievodcovské služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. K iným jazykom je potrebné zabezpečiť tlmočníka. Bežná prehliadka trvá 1 - 2 hodiny a je potrebné si ju objednať vopred, ideálne aspoň 5 dní pred jej uskutočnením.

Cenník sprievodcovských služieb:

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v slovenskom jazyku: 25 € / h.

ü skupina do 20 osôb (vrátane) v cudzom jazyku:        35 € / h.

ü Každá ďalšia hodina v slovenskom jazyku:            + 15 €

ü Každá ďalšia hodina v cudzom jazyku:                  + 25 €

ü Každá ďalšia osoba:                                               +   1 €

S potešením Vám oznamujeme, že už desiaty desiaty rok pokračuje obľúbené podujatie Objavovanie Prešova. V spolupráci s Mestským úradom sa budeme aj ďalej podieľať na tejto obľúbenej akcii, kde prezentujeme zaujímavosti z histórie nášho mesta a blízkeho okolia, často dopĺňané autentickými postrehmi samotných Prešovčanov. Podobne ako doteraz, sa zvedaví Prešovčania, ale aj návštevníci mesta Prešov budú stretávať každý druhý víkend v mesiaci pri samostatnej téme. Začiatok je vždy v sobotu o 10:00 a v nedeľu o 14:00 spravidla pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove. Témy sú veľmi rôznorodé a pestré, zamerané na architektonické pamiatky, umelecké slohy, osobnosti, či špecifické okruhy ako kiná, múzeá, banky, sochy, zvony, hudba, spisovatelia, lekárnici, vinárne, voda, zeleň, ap. Podujatie trvá cca 1-1,5 hodiny a je určené všetkým vekovým kategóriam. Vstupné je nasledovné: 

  • pri zakúpení vstupenky v predpredaji v MIC Hlavná 67 do piatku pred podujatím: 1,50€/osoba,
  • na mieste konania podujatia a počas víkendu:  2,30€/osoba.

Mimoprešovskí návštevníci si po predložení občianskeho preukazu môžu vstupenku kúpiť aj na mieste konania za predpredajovú cenu. Zvedavé deti ako vždy grátis.

 

 

Objavovanie Prešova 2016

Termín konania          Názov témy

14. a 15.01.2017       Odraz umeleckých slohov v architektúre mesta

11. a 12.02.2017       Príbytky viery na Sídlisku III.

11. a 12.03.2017       Na západ od Flloriánovej brány

08. a 09.04.2017       Caraffove krvavé jatky

13. a 14.05.2017       Zabudnutá Sabinovská ulica

10. a 11.06.2017       Tradície vzdelanosti – evanjelická cirkev a jej slávne Collegium scholastikum - nočné objavovanie

08. a 09.07.2017      Eugen Bárkány  a prvé židovské múzeum

12. a 13.08.2017       Nižná Šebastová  a jej dominanty

09. a 10.09.2017       Tereziánsky Prešov

14. a 15.10.2017       Osobnosti reformácie

11. a 12.11.2017       Zapísané v koži pred 770 rokmi

09. a 10.12.2017       Cechy mäsiarov, olejkárov, felčiarov a holičov

 

OSOBNOSTI REFORMÁCIE

Tento rok si pripomíname 500 výročie Lutherovej reformácie, a to je priestor predstaviť aj naše lokálne osobnosti tejto významnej etapy v dejinách. Mnohé z nich dnes poznáme už len po mene, ale o ich osude a živote už toho veľa nevieme. Ďalší sú síce známi, no ich spojitosť s reformáciou je už menej zreteľná. O kom teda bude reč? Popri známych menách ako Ján Bocatius, Jakub Jacobeus, Jána Bayer, Izák Caban, Eliáš Ladiver, Ján Rezik, Ján Weber, Imrich Tokoli či František II. Rákoci Vám predstavíme aj Bartolomeja Bognera, Juraja Wernera, Melchiora Meltzera, Michala Pancratia, Samuela Pomaria, Juraja Fleischhakera, Gregora Fabriho, Jána Schwartza, Samuela Matheidesa i Jána Kriebela. Bonusom bude prehliadka výstavy Martin Luther v odraze knižnej kultúry : pamiatky cirkevnej reformácie v Prešove.

Spoznať osobnosti reformácie v Prešove môžete aj vy, ak prídete na Objavovanie Prešova v sobotu 14. októbra 2017 o 10.00 alebo v nedeľu 15. októbra 2017 o 14.00 pred Mestské informačné centrum (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať budú Andrea Sivaničová a Marcela Domenová.

 Predaj vstupeniek:   MIC Prešov alebo na mieste konania

 Cena vstupenky:

 V predpredaji v MIC Prešov:             1,50 €

 Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

 Zvedavé deti zadarmo